Alte editii

Gala Studenților Români din Străinătate

Gala Studenților Români din Străinătate este un eveniment anual organizat de Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS).

Gala LSRS urmărește să promoveze în spațiul românesc rezultatele academice deosebite ale studenţilor şi absolvenţilor români de peste hotare. De asemenea, Gala își propune să faciliteze relaționarea și interconectarea diasporei academice românești cu spațiul universitar din țară și cu sfera publică națională. Totodată, Gala punctează momentele aniversare ale Ligii Studenţilor Români din Străinătate.

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.  Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României. LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.